Verenigingen van eigenaren

Vledco kan voor u de volledige leden- en financiële administratie verzorgen.

Gezien het feit dat wij ervaring hebben opgedaan bij een Vastgoedbeheerder, weten wij wat er bij een vereniging speelt en waar een Bestuur en de Leden behoefte aan hebben.

Om de kosten voor de vereniging zo laag mogelijk te houden, kunnen wij een basispakket aanbieden waar een complete leden- en financiële administratie voor wordt gevoerd, die in de meeste gevallen voldoet aan de behoefte van een vereniging.

Tevens kunt u zelf bepalen van welke aanvullende opties u gebruik wilt maken.
Wij kunnen in overleg met u onze diensten naar uw wensen invullen.

Ons basispakket bestaat uit:

 • Bijhouden ledenbestand
 • Inkomende facturen boeken
 • Betalen van de door het Bestuur gefiatteerde facturen
 • Maandelijkse servicebijdrage verwerken en incasso samenstellen
 • Bankmutaties verwerken
 • Bewaking betalingen van leden en versturen van betalingsherinneringen
 • Periodiek aan Bestuur verstrekken van een overzicht openstaande facturen leden
 • Samenstellen Balans en Exploitatieoverzicht met toelichting
 • Samenstellen Begroting
 • Samenstellen overzicht servicebijdrage en aandeel reservefonds per appartement
 • Jaarstukken en begroting bespreken met het Bestuur
 • Aan de Kascommissie de administratie verstrekken en vragen beantwoorden
 • Bijwonen Algemene Ledenvergadering
 • Archiveren alle documenten met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn

Aanvullende opties:

Administratief
 • In overleg met het Bestuur een incasso procedure opstarten
 • Facturatie stookkostenafrekeningen (bij centrale stookinstallaties)
 • Verzekeringspolissen beheren en bewaken van de premies
Secretarieel
 • Samenstellen en verzenden van de aankondiging ledenvergadering met alle vergaderstukken en de door het Bestuur opgestelde agenda
 • Het verstrekken van een presentielijst aan het Bestuur
 • Verzenden van de door het Bestuur gemaakte notulen van de ledenvergadering
 • Bijwonen extra vergaderingen
 • Schades claimen bij verzekering na ontvangst schademeldingsformulier van leden
Mutaties
 • Het verstrekken van informatie aan notaris bij verkoop van een appartement welke wordt doorberekend aan de verkoper
 • De voorzitter informeren over eigendomsoverdracht van een appartement
 • Het schriftelijk verwelkomen en informeren van nieuwe leden over belangrijke zaken met betrekking tot de VvE

Kijk voor meer informatie op ons tarievenoverzicht.